Ukraynaca Tercüme

Ukraynaca Tercüme

Ülkenin doğusu Ukrayna’nın (ağır) sanayi merkezidir, batı daha kırsaldır, ancak giderek daha hafif sanayi ile de karakterize edilmektedir. Ana endüstriler metalürji ve kimya endüstrileri, tarım ve gıda endüstrisi ve makine mühendisliği ve gittikçe artan bir şekilde BT sektörüdür.

Ukrayna endüstrisi, eski ekipman ve yüksek enerji tüketimi nedeniyle büyük ölçüde düşük rekabet gücünden mustarip. Bununla birlikte, Ukrayna’nın da çok sayıda yerel avantajı vardır: 45 milyonluk nüfusu olan nispeten büyük bir iç pazar, uçak ve roket yapımı gibi bazı gelişmiş sektörler, AB ve Doğu Avrupa pazarlarına yakın coğrafi yakınlığı ve yüksek tüketim birikimi ve modernizasyon yatırımları, tarım için çok iyi doğal koşullar ve temelde yüksek eğitim seviyesine sahip nispeten düşük bir ücret seviyesi.

Merkezi planlı ekonominin 1990’ların başındaki çöküşünden sonra, eski devlet varlıkları hızla özelleştirildi. Bu gelişme, ekonomik politika kararlarını çeşitli şekillerde önemli ölçüde etkilemeye devam eden bir grup “oligarşi” ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda, ekonominin önemli bir kısmı devletin elinde kalmıştır. Hükümet kapsamlı bir özelleştirme istiyor, ancak bugüne dek pek başarılı olamadı.

2015 yılında %10,6 oranında bir düşüş yaşadıktan sonra, ülkenin doğusundaki devam eden çatışmaların bir sonucu olarak, Ukrayna ekonomisi 2016’dan bu yana istikrar kazanmış ve ılımlı bir büyüme yolunda ilerlemektedir (2016’da %2,3 ve 2017’de %2 olan GSYİH artışı). Doğu Ukrayna’daki askeri ihtilafın kalıcı olarak sona ermesi ve IMF, AB ve diğer uluslararası oyuncular tarafından desteklenen ekonomik reform politikalarının uygulanması durumunda , Ukrayna, kayda değer riskler olsa bile gelecekte ticari büyümeye güvenebilmelidir (ticaret şartlarının geçici olarak bozulması) “birçok ihracat malı için düşük fiyatlar sonucunda; Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik ekonomik önlemleri; Yolsuzluk ve yasal kesinlik eksikliği; Bankacılık sistemindeki riskler; enerji ve hammadde arzındaki potansiyel darboğazları).

Mevcut Ukrayna hükümeti, daha sonra uygulanması Ukrayna ekonomisinin rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak kapsamlı bir reform programına kararlıdır. Büyük ölçüde, 2014 yılında imzalanan ve Avrupa standartlarının kabul edilmesini ve AB ile ticaretin daha da serbestleştirilmesini öngören 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren AB ile Ortaklık Anlaşmasının şartlarına dayanmaktadır. Ukrayna parlamentosu şimdiden, örneğin AB rekabet kurallarına uygun olarak gaz pazarının yeniden düzenlenmesi gibi çok geniş kapsamlı yasal tekliflere karar vermiştir. Mevcut IMF Program ve daha ileri reform adımları için Ukrayna ile yapılan anlaşmalar- titizlikle uygulanırsa daha fazla istikrar sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Ukrayna (2008’den beri DTÖ üyesi), ihracata yönelik ağır bir ekonomidir. İhracat (büyük ölçüde tarım ürünleri ve çelik ürünleri) GSYH’nin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bunlar büyük ölçüde ham ve yarı mamul ürünlerden (tarım ürünleri dahil) oluşmaktadır. Bu bağlamda AB ile Ortaklık Anlaşması, Ukrayna’nın AB’ye ihracatını artırması için gelişmiş umutlar açan kapsamlı ve derinleştirilmiş bir serbest ticaret anlaşması içermektedir.

Bu durum, Ukrayna dış ticaretinin son yıllarda yeniden şekillenmesini yansıtıyor, Ukrayna’nın Rusya ve diğer BDT ile olan ticari ilişkileri şu anda keskin bir şekilde azalırken, AB ve Asya dış ticaret ortakları olarak giderek daha önemli hale geliyor.  AB Ukrayna dış ticaretinde payı giderek artan bir trend ile 40 hakkında şu anda%; Buna karşılık, Rus payı şimdi sadece %10 civarındadır.

Neden Ukraynaca çeviride Arel Tercümeyi Tercih Etmelisiniz?

 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Ticari Tercüme-Çeviri hizmetlerimizle, ülkemizle Ukrayna arasında ticaretin canlanmasında ve ticari ortaklıklarınızda size destek olalım.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Teknik Tercüme hizmetlerimizle iki ülke arasındaki teknik ve teknolojik konulardaki Ukraynaca -Türkçe veya Türkçe- Ukraynaca dillerinde sizlere katkı sunalım.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Tıbbi Tercüme hizmetlerimizle iki ülke arasındaki tıbbi cihazlar ve malzeme alım satımlarıyla ilgili sizlerin hizmetindeyiz.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Hukuki Tercüme hizmetlerimizle de Ukrayna-Türkiye veya Türkiye- Ukrayna arasında hukuki alandaki tercüme ve çeviri hizmetlerinizde size katkı sunalım.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Bilimsel Akademik Çeviri alanında uzman kadromuzla hizmetlerimiz devam etmektedir.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Edebi Çeviri ve tercüme hizmetlerimizle alanında uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Simultane Tercüme hizmetlerimizle ihtiyaçlarınıza cevap vermekteyiz.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Tercüme hizmetlerimizle Ukraynacadan-Türkçeye çeviri hizmetlerimizle sizlerleyiz.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca-Türkçe Çeviri hizmetlerimizle tercüme işlerinizi uzman kadromuzla çözelim.
 • Arel Tercüme olarak, Ukraynaca Tercüme Hizmetleri uzman ekibimizle sizlerleyiz.
 • Arel Tercüme olarak, Türkçe-Ukraynaca Tercüme işlerinizde sizin yanınızdayız.
 • Arel Tercüme olarak, Kartal Yeminli Tercüme bürosu olarak hizmetlerimizle çözümler sunmaktayız.
×

Merhaba!

WhatsApp veya mail göndermek için info@areltercume.com.tr

× Size nasıl yardımcı olabiliriz ?